Samsoeroots.dk database

Notater


Match 1 til 50 fra 18,177

      1 2 3 4 5 ... 364» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1


kongen bortførte hende fra Clausholm slot

gift til venstre hånd 1712 26/6
gift til højre hånd 1721 4/4 
Fjerde, Frederik (I068923)
 
2

Beskrivelse: Ejer af ejendommen matr.nr 9æ mfl. i Østerløkken.
Han overtog ejendommen i 1912.
I 1945 er der 8 tdr. land og besætningen består af 1 hest, 3 køer, 1 stk. ungkvæg og 4 svin.

Beskrivelse: Var ved sin død formand for Samsø Husmandsforening.
Bopæl: Østerløkken

SP 13.6 1946
For de som kendte Niels Snedker og kom i nær berøring med ham, kom budskabet om han død som en overraskelse, skønt vi kunde se, at han var mere svag end han selv vidste.
For mig, der havde så meget med ham at gøre, er det et meget smerteligt tab. Vi var venner gennem mange år, og mit arbejde sammen med ham havde betydet at jeg satte meget stor pris på ham, og det var der mange andre der gjorde, thi han var jo med i meget, og mange fik rigt udbytte af hans store viden. han var godt inde i de ting, han havde med at gøre, en mand indenfor Samsø Husmandsforenings B 
Snedker, Niels Søren Nielsen (I007809)
 
3

Beskrivelse: Fundet i Udvandrearkivet

Larsen, Jens Søren
Stilling: Kommissionær
Bestemmelsessted: Chicago
Sidste opholdssted: Samsø
Forvisningsdato: 25.3 1873

Billet købt hos dansk agent, men afrejse fra udenlandsk havn
udvandrede til Chicago Amerika

i 1859 er han husmand i Thorup.
Samme år søger han om dispensation fra brandanordningen i forbindelse med opførelse af nyt hus

i Anders Olesen Kræmmers testamente som er skrevet i 1847 ser det ud til at barnebarnet Ane Dorothea og hendes mand Jens Søren Larsen har lånt penge af dem til at købe deres gaard i Thorup 
Larsen, Husmand Jens Søren (I026926)
 
4

Beskrivelse: I 1874 er hun enke med to små børn, hun måtte da se sig om efter at skabe sig en stilling, så hun kunne ernære sig og sine børn. Hun ville gerne være jordemoder, men var for gammel til at komme på jordemoderskolen, idet hun var over 30 år. Provst Wachmann i Besser rejste da til København for at søge udvirket tilladelse hertil, og det lykkedes, så hun kom på jordemoderskolen i 1874 og fuldendte sin eksamen 28.5 1875. Der kom straks bud efter hende til distriktsjordemoder på Samsø, hvilken stilling hun overtog i juni måned. Den første "forretning" var hun ude i d. 8.6 og siden kom der mange - ved dag som nat, mest ved nat. "Nøjagtig kan jeg ikke opgive tallet, da bøgerne blev sendt ind efterhånden; men det er ca 3000 fødsler, jeg har assisteret ved."
(Samsø Folkeblad(?) 1923 i anledning af hendes 80 års dag)

Beskrivelse: SP 21.12 1915

Hædersfest
I Fredags Aftes var en del af sognets beboere samlet til en lille fest for forhenv. Distriktsjordemoder Margrethe Mortensen, Ørby der var indbudt sammen med hendes familie.
Ved bordet indledede Dr. Krarup med en smuk tale for det store arbejde Fru Mortensen havde udført i de 40 år hun havde fungeret som Jordemoder. Derefter blev der af Dr. Krarup overrakt Hædersgæsten en smuk sølvkurv, indeholdende et pengebrev med 347 kr, samt en adresse med alle givernes navne. På sølvkurven var indgraveret: "Erindring fra 40 års virksomhed 1875-1915"
Efter at der var afsunget en i dagens anledning forfattet sang blev der holdt en del lovprisende taler af lærer Gydesen, Fru Engberg, Læge Barnow, Lærer Madsen og Bent Rasmussen.
Købmand Albrechsen takkede på svigermoderens og familiens vegne for den store hædersbevisning.
(Regnskabet for det indsamlede Beløb vil ligge til eftersyn hos Fru Lærer Rasmussen indtil den 24. ds).


SP 23.12 1915

Hjertelig Tak
for den store opmærksomhed, der er vist mig for min 40-årige virksomhed som Distriktsjordemoder i Tranebjerg og Kolby Sogne. En hjertelig tak til Fru Bent Rasmussen for den smukke tanke. Hjertelig tak til alle dem, som satte sig i spidsen of samlede den store gave ind. En hjertelig tak til Lærer B. Madsen for den smukke sang. Hjertelig tak til alle bidragyderne for den smukke erindringsgave og for den store pengegave. Tak for den dejlige festaften. Jeg føler det i mit hjerte som en kærlighedsgave, hvorfor jeg gerne vil bringe min tak så varmt jeg formår.
Margrethe Mortensen
forhenværende distriktsjordemoder
Ørby
Hjertelig tak fra familien
i jan 1885 køber hun


 
Nielsdatter, Jordemoder Ane Margrethe (I023892)
 
5

Beskrivelse: I 1906 får han en halv friplads ved Samsø Realskole„Anna og Albert boede hos deres respektive forældre indtil teenageårene, men pga. øens lille størrelse og begrænsede jobmuligheder, var unge mennesker nødt til at tage fra øen til større øer eller hovedlandet, for at få arbejde. En anden mulighed var at immigrere til Amerika.
Anna havde 3 mostre, som boede i Omaha. Hendes tante Minnie tilbød at betale hendes rejse, hvis hun ville komme til Omaha og arbejde for hende. Anna accepterede tilbuddet og ankom til Omaha d. 11. november 1910. Albert fulgte efter i foråret 1911. De arbejdede begge 2 for Annas familie og blev gift i efteråret 1911.

Efter Edward var født i 1912 flyttede de til Chicago, hvor Albert arbejdede på en cementfabrik. I 1913 kom Annas bror Niels på besøg. Han havde besøgt sine mostre i Iowa og var på vej til Alaska, for at arbejde på en kutter. Mens han var i Iowa, mødte han Mr. Stevens, som ejede en halv sektion land i Warner området. Han tilbød Niels at leje gården for en rimelig leje. Efter at have snakket med Albert om det, accepterede de tilbudet om at blive landmænd. Anna og Edward tog til Omaha og deres personlige ejendele blev sendt med tog til Milk River.
I foråret 1914 ankom Niels og Albert til farmen og påbegyndte arbejdet. Anna og Edward kom i juni. Albert og Niels drev farmen sammen indtil 1925, da da Niels blev gift. Albert og Anna fortsatte på farmen indtil Anna døde. 29. august 1973. Tre år senere flyttede Albert til Prairie Rode Lodge, indtil han døde d. 9. november 1985.
Albert og Anna fik 4 børn, 10 børnebørn, 29 oldebørn, 3 tipoldebørn.
Artiklen er skrevet af Herb og Sonja Heinemann med hjælp fra Under Eight Flags.”

(Notat av Margareta Lemming, Sverige  
Loft, Albert Nielsen (I017900)
 
6

Beskrivelse: I 1923 er hun med på Niels Bukhs gymnastikhold på deres Amerikatur. På turen deltager også Anna Rasmussen fra Brundby

i 1961 bor hun Frydendal og er ugift 
Villadsen, Laura (I039447)
 
7

Beskrivelse: Pastor i Onsbjerg.
Formand for Landboforeningen 1849-1851

: I 1850 bor de i præstegården i Onsbjerg med 3 børn 
Bang, Capellan Besser Joachim Gotche Adam Vilhelm (I029045)
 
8

Beskrivelse: SP 23.6 1923
H. Kjær, Agerup, har solgt sin Ejendom med ca. 7 tdr. Land til Frede Jensen, Alstrup. Besætning og Avlsredskaber medfølger. Købesum ubekendt. Overtagelse straks.


Beskrivelse: SP 10.7 1923
H. Kjær, Agerup, har købt en Ejendom med 15½ Td. Land i Dysted, mellem Præstø og Næstved, for en Pris af 40.000 Kr., Besætning og Avlsredskaber medfølger. Overtagelse 15. August


Beskrivelse: I april 1923 ophæves en dom om umyndiggørelse, som Københavns Magistrat i maj 1903 udstedte.
Begrundelsen for ophævelsen: "Da der efter alt nu foreliggende må gået ud fra at de Grunde, der i sin tid foranledigede umyndiggørelsen ikke længere er til sted bestemmes umyndiggørelsen ophævet" Østre Landsret
.
Ægteparret kom fra Besser sogn i 1904 fra Sjælland 
Kjær, HUsmand Holger (I011211)
 
9

Beskrivelse: SP 8.5 1926
Kristian Frier, Agerup, har solgt sin Gaard, 25 Tdr. Land med Besætning til Martin Madsen, Selsinggaarde, for en Pris af 53.000 Kr. Overtagelse straks.
Martin Madsen har derefter solgt sin Ejendom på 8½ Tdr. Land for 18.500 kr til Møller Peter Madsen Selsinggaarde. - Handlen ordnet ved O. Olsen 
Madsen, Gaardejer Gerhard Martin (I016729)
 
10

I 1989 er han ringer og graver ved Ørby kirke, samtidig driver han planteskole i Kolby. Uddannet lærer 
Larsen, Lærer - Gartner Flemming Skovgaard (I117475)
 
11

Mellemskoleeksamen fra Samsø Realskole i 1926, karakter mg+ 7,34

: I 1930 bor hun hos forældrene, er ugift og er ekspeditrice i faderens forretning 
Aagaard, Ekspeditrice Betty (I036672)
 
12

Udklip sommeren 1947

På Besøg fra USA
Vi traf forleden en 81-årig Dansk-Amerikaner Carl Justesen. Han er søn af fhv. smed i Mårup Niels Justesen.
Well, siger han, jeg rejste fra Danmark for 60 år siden. Jeg var jo kun en stor dreng på 21 år. Well, jeg havde lært at arbejde hjemme og havde lært smedhåndværket i Århus.
Kom til Chicago med 9 dollars i lommen og kunde ikke sproget, så må man jo tage fat på, hvad der var. Well, jeg arbejdede mig op, og i 1908 var jeg hjemme for at hente mine gamle forældre med over til Staterne. Ti år senere var far en tur hjemme i Danmark, men kom snart tilbage.
Har mistet min Kone for adskillige år siden. Har nu en Rubberfabrik (Gummifabrik) i Chicago.
- Har de overladt den til Børnene?
- Nej, jeg er jo stadig rask, men to sønner er sammen med mig om ledelsen. Jeg har een søn til og en datter, der er gift i New York,. Dem besøgte jeg på vej hjem til Danmark.
- Kom De med Skymasteren?
- Nej, med "Queen Elisabeth". Nu vil jeg nyde sommeren i Danmark og så tilbage.
- Talte De dansk i Hjemmet
- Nej, min kone var Amerikanerinde og kunde ikke dansk, børnene heller ikke.
Jeg bor i en forstad til Chicago, men fabrikken ligger inde i byen.
Good bye! 
Justesen, Carl Anton (I037255)
 
13

: Tager styrmandseksamen på Svendborg Navigationsskole i 1924, med 141 points.
Beskrivelse: Udklip 1.9 1993

: Død 25.8 1993 på adressen Kåsen 51

Dødsfald
Fhv. Kaptajn Aage Jansen, Kolby Kås, er død, 92 år.
Han stammede fra Kolby Kås, hvor han boede i sine afdøde forældres hus.
Som 15¨årig stod Aage Jansen til søs med skoleskibet "Georg Stage", hvorefter han i nogle år sejlede med fragtskibet "Oakhurst". Han tog styrmands- og skibsførereksamen i 1924 på Svendborg Navigationsskole. Han kom ind i rederiet A.P.Møller og havde sit virke her gennem 42 år.
Aage Jansen opholdt sig 9. april 1940 med sit skib i Dakar, hvor det blev opbragt af franskmændene. Ved Frankrigs besættelse blev skibet taget af englænderne, og Aage Jansen kom til at sejle under engelsk flag og havnede derefter igen hos rederiet A.P Møller som skibsfører. I 1941 blev hans skib ramt af en torpedo ved Grønland. Skibet forsvandt i løbet af seks-syv minutter. Alle ombordværende blev samlet op af et canadisk skib og bragt til Island.
I slutningen af 1945 kom Aage Jansen tilbage til Samsø, hvor han holdt ferie i fem måneder. Så stod han igen til søs for sit gamle rederi, som han trofast tjente i 20 år efter krigen. Han afmønstrede i Bangkok i Thailand.

Beskrivelse: JANSEN, Aage Sigfred, f. 13. Juni 1901 i Koldby Kaas. Søn af Havnefoged S. Jansen.
Til Søs 1916 m. Skoleskibet »Georg Stage«. Paa Navigationsskole i Svendborg 1922, Styrmands- og Skibsførereksamen 1924. Styrmand 1924 i A. P. Møllers Rederi. P. t. S/S »Agnete Mærsk«.
Adr.: Koldby Kaas, Samsø.

Aage Jansen Pløjede verdenshavene gennem 50 år og hans hjem i Kolby Kås kom til at bære præg af mange dejlige ting fra fjerne lande, ligesom billeder af rederiets skibe prydede væggene.
 
Jansen, Kaptajn Havnefoged Aage Sigfred (I020118)
 
14

Bemærkninger: Helga Jonassen f. 4.7 1922 i Brandelev Sj.
I 1940 er hun stuepige på Brattingsborg 
Jonassen, Stuepige Helga (I030254)
 
15

Beskrivelse: Demokraten 20.8 1957
Dødsfald
Fru Ingeborg Nielsen, Østerløkken, er død på sygehuset efter et par måneders sygeleje, 49 år gammel.
Fru Nielsen, der stammede fra Fyn, var en dygtig og afholdt kvinde, der foruden sin mand, parcellist Niels Nielsen, efterlader en mindreårig datter. 
Rasmussen, Ingeborg Hansine (I049514)
 
16

Beskrivelse: Forvalter på Brattingsborg 1754-1771.
Derefter Tolder på Samsø til sin død i 1782.


Bemærkninger: Rasmus Mikkelsen
Toldforpagter på Samsø. Han er vel identisk med den tolder af samme navn, der blev udnævnt i 1761.
(se nedenunder)

Rasmus Mikkelsen, født ca. 1709, død 27. januar 1782. Gift 4. maj 1735 med Karen Sørensdatter Hjorth (gift 1. gang 1732 med kromand i Karise Søren Hansen, ca. 1685-1734).

Kromand i Karise. Forvalter ved grevskabet Samsø. Tolder på Samsø 22. januar 1761.

: Forvalter på Ørnslund 
Michelsen, Kromand, Tolder, Forvalte Rasmus (I100072)
 
17

Beskrivelse: I 1940 er han ansat som karl på "Damgården" i Besser, hos gdr. Ejnar Gylling.


Udlæret med veludført karakter hos smedemester Jensen Permelille 
Bøhm, Smed Helmuth Verner (I016928)
 
18

Beskrivelse: THIESEN, Paul Herbert, f. 13. Jan. 1908 i Aarhus. Søn af Strandvagtmester F. H. Thiesen, Samsø; g. 1928 m. Meta Margrethe, f. Lauersen, Samsø.
Til Søs 1923 med Skoleskibet »København«, derefter forskellige af 0 . K.s Skibe.
Paa Navigationsskole i København 1927, Styrmandseksamen 1928, Skibsførereksamen 1935; ansat som Styrmand 1929 i 0 . K. i M /S »Danmark«, senere M /S »Tongking«, M /S »Australien«, M /S »Boringia«, M /S »Europa«, M /S »Erria« og M /S »Asia«. 1937 ansat som Styrmand i C. Clausens Rederi i Aarhus, p. t. i S/S »Ida Clausen«. Aftjent Værnepligt 1933.
Adr.: Strandpark 34, Aarhus. 
Thiesen, Skibsfører Poul Herbert (I020395)
 
19

Beskrivelse: Ved FT 1840, 1845, 1850 og 1860 er han muurmand og husejer med jordlod i Nordretorp, Vejle Amt

Ægteparret har en plejedatter.


 
Kok, Murer Hans Mortensen (I023327)
 
20

Denne besked er muligvis ikke sendt af: ilvohnsen@gmail.com Flere oplysninger Rapportér phishing


Bemærkninger: Barn af FLEMMING HEIDEMANN og LIS RASMUSSEN
LÆRER DORTHE HEIDEMANN f.22.okt.1966, Tårnby, hun giftede sig med Karl Martin Nederskov d. 20. april 1989 på Jyderup rådhus, søn af Kaj Nielsen og Bitten Nielsen. Han blev født 1. juli 1963


Dorthe blev student fra Stenhus gymnasium i Holbæk.
Hun tog lærereksamen fra Holbæk
seminarium. Kort efter flyttede familien til Samsø,
hvor hun fik stilling ved Tranebjerg
skole, hvor hun var ansat, indtil hun måtte stoppe
p.g.a. sygdom. De bor både i deres
sommerhus på Tuse Næs og i deres hus på Samsø.
Deres tvillingepiger, Mie og Fie, bor nu
i Århus.
Børn af DORTHE HEIDEMANN
og KARL NEDERSKOV:
MIE NEDERSKOV
, f. 10 aug 1987, Rigshospitalet.
FIE NEDERSKOV
, f. 10 aug 1987, Rigshospitalet.
 
Heideann, Lærer Dorthe (I115028)
 
21

Denne besked er muligvis ikke sendt af: ilvohnsen@gmail.com Flere oplysninger Rapportér phishing


Bemærkninger: Forstanderpar på Samsø Højskole 1989:
Jens Jørgen Pedersen og Tove Bloch 
Pedersen, Forstander Højskolen Jens Jørgen (I117414)
 
22

Denne besked er muligvis ikke sendt af: ilvohnsen@gmail.com Flere oplysninger Rapportér phishing

Bemærkninger: Samsø Posten 20.1 1922

Præsteudnævnelse
Kongen har den 16. Januar beskikket forhenværende Præst i den dansk evangelisk-lutherske Kirke i Amerika, B. Nordentoft, Tranebjerg til Sognepræst i Marianger Købstad

Flg. er uddrag fra http://www.nordentoft.com/Familien/bernhard/aner/detaljer/d234.htm
som jeg har fundet på nettet

Jeg skal ikke her skildre, hvor glade vi var ved at mødes med min Familie herhjemme, og hvor gæstfri og venlige Jakob og Ellen var mod os i den Tid (ca. 3/4 år), vi boede i "Berthasminde", Tranebjerg, Samsø. På Sygehuset i Tranebjerg fødte Mary 2. November 1921 Hans Helge Atterdag Nordentoft. Ved hans Daab i Tranebjerg Kirke 27. Novbr. 1921 var alle vi Søskende undtagen Helga, Søster, Køster og Poul samlede.
Jeg rejste meget ud til Møder i Landet, medens vi boede paa Samsø; 4 Søndage vikarierede jeg for Provst Thyssen i Sønderborg, 5 Søndage for Pastor Jensen i Møgeltønder.
Under 16. Januar 1922 udnævntes jeg til Sognepræst for Mariager, og 26. Februar blev jeg indsat i mit nye Embede af Provst Møller, Spentrup. (Helga var til stede). 10. Marts kom Mary og Børnene til Mariager, fulgte op af Alice (g.m. Peter); den strenge Vinter havde sinket deres Afrejse fra Samsø.Fornavnet er Benedict - muligvis står der mere tidligere i teksten, jeg har kun skæmmet det...
 
Nordentoft, Sygehuslæge 1919-22 Jakob (I042094)
 
23

Denne besked er muligvis ikke sendt af: ingelise8930@gmail.com Flere oplysninger Rapportér phishing


Foreslået ændring: Peder Sejling Pedersen (I020841)
Træ: Samsinger
Link: http://www.kefotos.dk/cliche_tng/getperson.php?personID=I020841&tree=tree1

Beskrivelse: Ejer af matr.nr. 17a mfl. på Ørby mark.
Det er er en slægtsgård som i 1872 blev opført efter en brand.
Peder Sejling Pedersen overtog gården i 1938. Han var på Tune Landbrugsskole 1918-19.
1925-1935 var han overforvalter på Krabbesholm og fik derefter "Lindegaarden" i forpagtning, indtil han overtog sin nuværende bedrift.


Beskrivelse: Aarhus Amtstidende 3.2 1954
Jordefærd
Gdr. P. Seiling Petersen, Ørby Mark, begravedes i går. medlemmer af Rytteriforeningen bar båren fra sygehusets kapel til rustvognen.
Kirken var fyldt, og der var mange kranse, deraf flere signerede. I kirken talte Provst Møller, og ved graven talte Ryttteriforeningens formand, Gdr. P. Søgaard, mindeord, og svogeren til afdøde, cykelhandler Sigurd Christensen, takkede for deltagelsen.
 
Pedersen, Gaardejer Peder Sejling (I020660)
 
24

Der var en aldersforskel på Gruntvig og
Asta Tugendreich Adelheid Krag-Juel-Vind-Fris
på 43 år,
Men Gruntvig var meget forelsket i hende.
Skrev således den kendte salme
Det er så yndigt at følges ad 
Grundtvig, Præst Salmedigter Nicolai Frederik Severin (I069318)
 
25

Dødenavn i bogen Peter Vonsen

i 1921 bor han i København 
Vohnsen, Tømeremester Peter (I018754)
 
26

Ejnar Olaf Gottlieb gift i Store Heddinge 15.6.1917 med Aase Irene Gerda Deichmann
Født i København 11.3.1890 Finn Gottlieb mener Diechmann?
Døbt i Frederiksberg Kirke 11.5.1890
Konfirmeret
Student fra Metropolitanskolen juli 1908
Cand. Phil. 1909
Til farmacien 1908
Var discipel på Steno Apotek i København fra august 1908til september 1911
Tog farm medhjælpereksamnen oktober1911(II Kar.)
Konditionerede på Samsø Apotek 1.11.1911 – 1.5.1912
Tog farm kandidateksamen (II) oktober1913
Konditionerede på Jernbaneapoteket i Slagelse 1.2.1914 – 1.2.1915
På Steno Apotek 1.5.-1.11.1916 og
Derefter på Krone Apoteket i København indtil han 1.7.1917 overtog Samsø Apotek, Tranebjerg, som han i 1917 købte af apoteker Hans Clausen Schultz, Købt for 185000 kr. Skøde/tingbog Samsø Birk 19.7.1917

Bevillingen udstedt 12.7.1917. Den nuværende apotekerejendom, som blev opført 1884 af C.A. Faber nuværende matr. Nr. 17 A e, f 28 A er beliggende ved hovedlandevejen gennem Tranebjerg By, til ejendommen hører en meget smuk ca. 1 tønder land stor gammel have. Til apoteket er knyttet et håndkøbsudsalg i Nordby oprettet 5.4.1906 og på Tunø 22.12.1917. Apoteket har leverance til den distribuerende læge i Onsbjerg, Samsø
Død i Tranebjerg 6.2.1950
Begravet fra Frederiksberg Kirke 12.2.1950


Drev Samsr Apotek frem til sin drd i 1950

Kalundborg Avis 28 apr 1917
Samsø Apotek
Apoteker Schultz har solgt Samsø Apotek til cannd.phil og pharm Ejnar Gottlieb ag København og samtidig købt Kerdeminde apotek 
Gottlieb, Apoteker Ejnar Olaf (I045320)
 
27

Har sin afdøde brors søn i pleje. Nevøen hedder Andreas Holm og dør 28.12 1887. 
Holm, Brevsamler Træskomand, Hu Peder Johansen (I011972)
 
28

I 1819 er han forpagter af Tranebjerg Præstegård
Han og hans kone døde samme dag af Thyfus, fra en børneflok på 6

Havde en dårlig økonomi. Hane r fler gange forpagter forskellige steder på Sjælland 
Henchel, Forpagter Johan Hildebrand (I035186)
 
29

Navnet ændret til Lanther 18 feb 1976 i Frederiksberg 
Lanther, Johanne Margrethe Jensen (I017540)
 
30

præst Tunø og senere Sønder Vissing
Han var meget aktiv - foruden at være præst var han også meget ivrig landmand -
han gik ind for kartoffelavl - skaffede også får fra Ditmarsken. Gik også ind for biavl.
Endvidere var han fortaler for vaccinationens indførelse og sørgede for at rigtig
mange børn blev vaccineret. 
Arentzen, Præst Tunø 1787 - 1795 Ole (I057133)
 
31
 
Vohnsen, Fiskeskipper Erik Bisgaard (I011709)
 
32
1890 er han arbejdsmand ved hedeplantning. Han og hans familie bor hos hans forældre i Mårup.

Skibet Vestland som han sejlede med fra Narvik til Middelsbroug blev sænket af en tysk u båd ud for Skotlands kyst nærmere betegnet 57,50n/00,20w 
Rasmussen, Sømand Rasmus Jørgen (I027652)
 
33
26.10 1956 ændre han sit navn til Christian Theodor Møller 
Møller, Mejerist Christian Theodor Møller Laustsen (I026412)
 
34
Ativ Skipper fylder 85 år
selv efter 70 år på søen tænker han ikke på at gå i land foreløbig.

Danmarks, Skandinaviens og måske verdens ældste skibsfører Rasmus Jørgen Kræmmer fylder i dag 85 år. Han kan stadig ikke undvære livet på søen og sin skonnert Emmy af Svendborg trods mere end 70 år på havene. Han må ud, hver gang foråret melder sig. Sidst er han kommet hjem fra Samsø og Varberg. Kræmmer bor nu i Bombebøssens smukke ejendom Dronningensgade 69. Når han ser sit snit til det, går han dog ned på sit skib i Christianshavns Kanal for at sove om natten. Det har han gjort, siden han hustru døde i 1931.
Om vinteren, når Emmy er lagt op, benytter han lejligheden til at besøge sine syv børn og svigerbørn. Han opholder sig i lang tid hos sin søn og svigerdatter i Helsingør, lods Kræmmer og hustru, for her er chance for en sejltur på Sundet.
Kræmmer virker slet ikke som en mand højt op i alderen, men mere som en gæv og stout, ældre, erfaren sømand med sit stille lune og skælmske blink i øjet.
Rasmus Kræmmer kom første gang ud at sejle i 1889 med Svendborgskonnerten Enigheden. Lønnen var otte kroner om måneden. men det var naturligt, at han blev drevet mod søen. Hans far var Samsø-skipper fra Nordby. Omkring århundredeskiftet tog Rasmus Kræmmer den gamle fiskeri-skipper-eksamen. I 1901 fik han sit første skib, skonnerten Laura. Fem ¨r senere lod han Emmy på 100 tons dødvægt bygge på Ring Andersens værft. Det er et af de første danske sejlskibe med indbygget motor.
Han har aldrig fortrudt, at han valgte livet på søen. Her har han levet et langt, frit og friskt liv. Det er gået op og ned for ham, som for alle andre søens folk. De lange ophold i havnene på grund af manglende laster har dog i år pint ham noget, da han stadigvæk har det bedst, når han er beskæftiget.
Kræmmer blev ridder af Dannebrog, da han fyldte 80 år, og han er æresmedlem af Rederiforeningen for mindre skibe.
Fødselsdagen fejres hos han datter og svigersøn, assurandør Stigborg og hustru, Norasvej 13, Charlottenlund.
Udklip uden datering
Danmarks ældste skipper hos Kongen
Skipper Kræmmer, der som bekendt stammer fra Samsø og er Danmarks ældste aktive skipper, har i nogen tid ligget med sit skib "Emmy" i Kalundborg Havn og ventet på last. Han har benyttet pausen til at søge audiens hos kongen for at takke for det ridderkors, han fik for nogen tid siden. I dag er skipperen vendt tilbage til sit skib, og han fortæller, at mødet med kong Frederik var en stor oplevelse for ham. Bl.a. var han meget imponeret over, at kongen kunne huske, at kongeskibet under et togt for over en måned siden havde passeret "Emmy" i farvandet ud for Århusbugten.

Beskrivelse: Skibsfører og skibsejer
Til søs med skonnerter og brigger 1889, skibsførereksamen 1899, eget skib siden 1900, p. t. fører og ejer af motorskonnerten »Emmy« af Svendborg.
Adr. p. t. Helsingør.
 
Kræmmer, Skipper Skibsejer Rasmus Jørgen (I028177)
 
35
Auktion
Paa Grund af Bortrejse til Amerika lader fhv. Smed Søren Sørensen Nøhr i Ørby afholde Auktion paa Husmand Rasmus Jørgen Krogsgaards Ejendom I Ørby, Tirsdag d. 12. ds. Eftermiddag kl. 2, over sit Indbo hvoraf særlig fremhæves: 1 Buffet, Borde, Stole, Senge m.m.

Beskrivelse: I 1914 er ham smed i Ørby

Den gamle blev Revler i sin myndighed


Samsø posten 21 feb 1920

Ejendomshandel
Anders Kruse Ørby har solgt siin ejendom med 6 tdr land for 21.600 kr. til Søren Sørensen Nøhr Ørby
Overtagelse sker 15 marts 
Nøhr, Smed Søren Sørensen (I008284)
 
36
Beskrivelse: "Sannholm" stammer fra 1854, og stuehuset er bygget ad to omgange. Udlængerne er opført 1923 med undtagelse af svine- og kalvestald.
I 1945 er der 110 tdr. land til og besætningen er 6 heste, 1 ko, 100 ungkvæg om vinteren.
"Sannholm" er samlet af flere bøndergårde og brændte i 1923, hvorved udbygningerne blev halveret. Der drives nærmest kvægløst landbrug. Ungkreaturerne er på græs om sommeren på holmene i Besser Fjord. (beskrivelse 1945)


Beskrivelse: Siden 1940 bestyrer på "Sannholm"
Rasmus Mahler har været på Malling Landbrugsskole fra 1937-38.
 
Mahler, Bestyrer Rasmus Søndergaard (I036610)
 
37
Beskrivelse: 1. oktober 1938 kan Møller Kallesø, Brundby fejre 40-års jubilæum som møller på Samsø 
Kallesø, Møller Hans Clemen Frederik (I002064)
 
38
Beskrivelse: 1.11 1869 forlader hun Nordby sogn og tager til Kolby sogn. 
Brøndkjær, Tjenestepige Margrethe Inger Dorthea (I010059)
 
39
Beskrivelse: 1.12 1871 flytter han til Kolby sogn, han kommer da fra Århus 
Vinther, Murer, Husmand Jens Jensen (I014481)
 
40
Beskrivelse: 10.8 1972 har han 40 års jubilæum hos ved postvæsenet


Beskrivelse: Fratræder sin stilling i ved postvæsenet 1.6 1974.
Han har i mere end 40 år trofast passet postruten i Besser og har regnet ud, at han gennem årene har tilbagelagt omkring 300.000 km, først på cykel og i de senere år i bil. 
Gylling, Arbejdsmand, Porsbud Osvald Leopold (I019448)
 
41
Beskrivelse: 12/io 1882. Peter Andreas Caspar Simonsen, f. 18/s 34 i Pianders, F Jørg. Ernst S. Organ, i Nyborg, M. Ane Margr. Cathr. Vibe (Dt. af Provst Andr. Høstmark V. t. Rise, f 14/i 41). Stud. Od. 52; Kand. 18/6 58 h8, tog atter Ex. 23/6 59 1 (1-1); p. Kapl. Egense 27/e 60, ord. 26/g; Sgpr. Valsbøl, Flensborg Provsti % 62; afsat af de tydske Civilkomm. 64; entl. 28/io s. A.; Hjælpepr. Bjært 65-68; Sgpr. 0. Nykirke 6/269; Aale-T. 18/6 73; Provst f. Thyrsting og Vrads H. lk s. A.; Sgpr. Onsbjerg 2/s 78; Provst for Samsø 2a/s 83; underskr. Adress. t. Biskop Martensen om Forh. i Slesvig; — gift a/io 62 m. Johanne Henriette Lindenhan, f. 31/i 39 i Aabenraa, F. Johs. L. Advokat, M. Hanne Christine Dorth. Haundorph (Dt. af Provst Christ. H. t. M. Bjergby-B., der efter at have søgt sin Afsked erholdt Titel af Justitsraad 28/e 15, mod at han forpl. sig til ikke at bære Ornat). 
Simonsen, Sognepræst Besser Peder Andreas Caspar (I046277)
 
42
Beskrivelse: 13/9 1872. Gottfred Martin Qvirinius Christophersen, f. 27/515 Kbh., F. Mart. Severin G. Lærer, M. Mette Marie Mandra. Stud. priv. 33; Kand. 2*/i 40 h(h—h); Missionær Upernivik 27/u 40, ord. »/j 41; Sgpr. Skjoldborg-K. 18/551; Søndbjerg-O. ls/-i59; f 23/3 75; — gift 30/3 41 m. Laura Helene Harss, f. */b 20 Rygaard ved Rosk., F. Henr. H. Gartner, M. Gathr. Guldberg. 
Christophersen, Sognepræst Kol 1872/75 Godtfred Martin Quirinius (I021510)
 
43
Beskrivelse: 17.3 1962 overdrager han sin fiskehandel til T. Rytter Sørensen, Ballen (annonce i SP 17.3 1962)

Beskrivelse: I Københavns Fattigvæsens hovedregistrant 1904-1911, findes han med journal.nr. C4 732/11.
I 1911 er han sømand. 
Holm, Fiskehandler Vognmand Jens Peter Christian (I010477)
 
44
Beskrivelse: 17.3 1962 overdrager han sin fiskehandel til T. Rytter Sørensen, Ballen (annonce i SP 17.3 1962)

dklip 1971
Slagter Tage Rytter Sørensen Ballen har solgt sit hus i Brundby til Svejser Thv. Johanse 
Sørensen, Slagter Tage Rytter (I054387)
 
45
Beskrivelse: 18.9 1854 rejser familien fra Besser sogn til Taftebjerg.
Dagen efter føder konen.
i 1857 søger han en bevilling som skrædder i Onsbjerg sogn 
Jensen, Bødker Skrædder Anders Boesen (I032867)
 
46
Beskrivelse: 1926:
Henrik Truelsen, som i sin tid har haft ejendom på Onsbjerg og Tranebjerg Mark. Han har nu en ejendom på Randersegnen.

Ved sølvbryllupet bor de Hald St. 
Troelsen, Henrik Laurits (I011553)
 
47
Beskrivelse: 1945/46:
Ole Bryder kom til Gartneriet, da han var 18 år, hos Gartner Nørbjerg, Tranebjerg, og senere fra Samsø til Gartner Hviid i Ringsted og Gartner Pape i Skørping. I 1929 startede Bryder selv i Pillemark og begyndte med 1 Skp.Ld. og købte så lidt efterhånden, og i 1934 var han ejer af 7 tdr. land.
Han har nu 3 drivhuse, 70 mistbænke. I 1938 byggede Bryder nyt beboelseshus. Han har 2 heste og 2 køer samt forretningsvarevogn, en Ford 31.
Det meste af varerne er blomster, planter samt en del grøntsager, som delvis går til Århus og København. Af personale er der foruden Bryder selv en medhjælper og en elev.

Aarhus Amtstidende 3 maj 1929
Tinglyst Samsø Birk
Skøde fra Søren Sørensen til Ole Bryder Mikkelsen på matr 105c Pillemark 250 kr
 
Mikkelsen, Gartner Ole Bryder (I022838)
 
48
Beskrivelse: 1946 overtager han Villads Jørgensens træskoforretning i forbindelse med huskøb (se under Villads Jørgensen)Nordby
(Annonce 2.3 1946 i SP)


Beskrivelse: Ringer og graver ved Nordby Kirke fra 1941-1974.
I 1941 var årslønnen 800 kr. og han måtte havde arbejde ved siden af.
 
Andersen, Træskoforretning og ringer Karl Cordua (I036974)
 
49
Beskrivelse: 1952 bor han Aaagade 3 st., Aalborg.
Boede tidliger i Tranebjerg
I 1912 er han husmand i Tranebjerg 
Berthelsen, Husmand Karl (I025934)
 
50
Beskrivelse: 1961: Afgår som formand for Bygningshåndværkerforeningen efter 15 år, pga svigtende helbred.

ophører med forretning efter 42 år 1 mar 1972


Beskrivelse: Richard Thiesen, Tømrermester, Brundby,
Født i Korsør den 17. Juli 1905.
Lærte 1921-25 hos Snedkermester O.S. Olsen, Brundby. Svendestykke i Odense 1926. Frekventerede i læretiden Tranebjerg tekniske Skole.
Arbejdede som svend hos forskellige mestre og etablerede sig i Brundby i November 1929.
Har haft tømrerarbejdet ved opførelsen af flere af egnens større og mindre Landbrugs- og Beboelsesejendomme, Forretningsbygninger m.m.
(fra Det Danske Landhaandværk, ca. 1934)
 
Thiesen, Tømrermester Richard Johannes (I040948)
 

      1 2 3 4 5 ... 364» Næste»