Modtaget af Aksel Danielsen, Randers.

Ægteskabsbevillinger

 

Niels Jørgensen / Kirsten Poulsdatter Nordby

24 dec. 1695

Jens Mortensen / Karen Jacobsdatter Tranebjerg

22 dec. 1696

Jørgen Mortensen Pill. ( død 1718) / Maren Jørgensdatter Tra.

25 jun 1696

Peder Christensen Samsøe / Mette Olesdatter

16 aug. 1698

Rasmus Rasmussen af Vadstrup / Dorethe Mortensdatter Lan. ( død 1744)

1706

Bendt Pedersen Bru. / Barbara Sørensdatter

9 feb 1704

Søren Christensen / Bodil Michelsdatter afgangen mand Povel Jensen død 1706

4 maj 1706

Jørgen Jensen Holm Alstrup / Anne Clemmensdatter Onsbjerg

13 jul 1708

Peder Mortensen Brundby / Else Jensdatter ( død 1715)

6 dec. 1709

Rasmus Pedersen Samsøe / Karen Pedersdatter Afgagne Jørgen Hansen

28 okt 1709

Anders Nielsen Samsøe / Else Sørensdatter Afgangne Jørgen Sørensen

2 sep 1711

Michel Jensen Samsøe / Maren Sørensdatter

30 nov. 1712

Jørgen Mortensen / Johanne Mortensdatter Øreby

19 dec 1712

Peder Pedersen Samsøe / Anne Rasmusdatter

28 apr 1714

Michel Lauritzen / Mette Jørgensdatter Nordbye

29 okt 1715

Jens Mortensen Bru / Margrethe Mortensdatter ( død som enke 1744 )

29 nov. 1717

Jens Mikkelsen / Dorethe Sørensdatter Nor

5 aug 1718

Jens Christensen Nor / enke Anne Jørgensdatter ( afgangen Jens Joensen

2 apr 1717

Peder Mortensen Brundby / Anne Jørgensdatter Ørb

9 maj 1718

Jens Michelsen Holm Nor. / Dorethe Sørensdatter

5 aug 1718

Geert Nielsen Samsøe / Christiane Jacobsdatter

30 okt 1718

Peder Sørensen Nor / Johanne Jørgensdatter

23 jan 1719

Morten Mortensen Sønder Bru. / ( død 1740) / Apelone Jensdatter født 1690

2 maj 1719

Jørgen Pedersen Alrø Tan. / Bodil Jørgensdatter ( 2 mand )

22 sep 1719

Peder Sørensen Bru. / Ane Jørgensdatter

3 nov 1719

Søren Jensen Svane Alstrup / Maren Jensdatter Kæmpe

7 feb 1721

Søren Jørgensen  Nor. / Mette Jørgensdatter

28 feb 1722

Jens Poulsen Onsbjerg / Maren Jørgensdatter

21 jan 1724

Christen Olufsen Samsø / Johanne Nielsdatter

26 nov 1725

Casper Jørgensen Bru. / Karen Hansdatter  afgangen mand Peder Poulsen Vester

11 maj 1726

Laurits Sørensen / Rebecca Jensdatter Nor

30 jul 1728

Ole Rasmussen Nor. / Barbara Clemensdatter ( død 1763 )

12 nov. 1728

Peder Nielsen Agerup / Maren Poulsdatter Thorup

30 jul 1728

Jens Jensen Bru. Ane Sørensdatter

10 okt 1729

Jens Christensen Farver Nor. / Barbara Nielsdatter

30 jun 1730

Rasmus Nielsen Tra. / Dorthe Sørensdatter

6 okt 1731

Christen Clemmensen Nor. / Bodild Sørensdatter

10 nov 1730

Morten Jensen / Margretha Jensdatter Tra

29 feb 1732

Jens Jørgensen Bru. / Mette Jensdatter

20 mar 1733

Jørgen Sørensen Holm  Nor. / Johanne Michelsdatter

24 okt 1733

Claus Jørgensen Skipper Samsø / Barbara Villadsdatter

13 maj 1735

Jens Jensen Øst. Anna Turridsdatter

3 aug 1736

Niels Jensen Toftebj. / Maren Jensdater Østerby

21 jun 1748

Tønnes Jørgensen / Barbara Willadsdatter Tan.

30 okt 1739

Ip Pedersen Holm / Barbara Sørensdatter Nor.

15 aug 1749

Christen Jensen Bru. Maren Mortensdatter

29 apr 1740

Jens Jensen Ørb. / Mette Pedersdatter

6 jul 1740

Clemen Sørensen Bru. / Karen Jensdatter

26 maj 1741

Jørgen Rasmussen Nor / Sidsel Jensdatter

1743

Jens Jensen Nor / Barbara Jensdatter

1745

Søren Jensen Svane enkemand Bru / Dorthe Jensdatter

1745

Michel Sørensen Vadstrup / Anna Clemmensdatter

1745

Søren Jørgensen Nor. / Mette Michelsdatter

1746

Jens Sørensen Nor / Mette Michelsdatter

1746

Rasmus Jensen Nor / Bodil Clemmensdatter

6 nov 1750

Søren Jørgensen enkemand Nor / Anna Jørgensdatter

1747

Oluf Sørensen Nor. / Johanne Michelsdatter

1747

Morten Sørensen / enke Anne Poulsdatter  Østerby

1748

Jørgen Sørensen Tra. / Anna Mortensdatter  Bru.

18 dec 1750

Peder Jørgensen Tra / Kirsten Henriksdatter afgangen Jørgen Thomassen

27 nov 1750

Søren Nielsen Pill. / Bodil Christensdatter Bru.

1751

Søren Henriksen Bes. / Maren Sørensdatter

16 apr 1751

Jens Jensen Nor / Bodil Jørgensdatter Holm

19 feb 1751

Hans Lauritsen Samsø / Dorthe Andersdatter

1 okt 1751

Rasmus Nielsen Nor / Bodil Jensdatter

18 jun 1751

Søren Pedersen Tra. / Maren Mortensdatter

25 dec 1752

Søren Tønnesen Kol /  Mette Mortensdatter Viisbye sogn

8 jun 1753

Peder Pedersen enkemand Tra. / Kirsten Pedersdatter

11 jan 1754

Søren Jørgensen Kol. / Anna Sørensdatter

19 jun 1754

Søren Nielsen ( 1733 - 1756 ) Kolby / Bodil Jochumsdatter ( 1729 - 1790)

21 nov 1755

Rasmus Sørensen Ons. / Giertrud Clemmensdatter ( død 1809)

19 dec 1755

Michel Michelsen Thunbo Nor / Barbara Christensdatter

20 feb 1756

Jens Nielsen / enke Karen Lauritsdatter Besser

27 feb 1756

Michel Pedersen Nor. / Kirsten Michelssdatter

27 feb 1756

Michel Michelsen Samsø / Bodil Michelsdatter

8 okt 1756

Søren Jensen Tra. / Signe Sørensdatter

9 sep 1757

Michel Michelsen Nor.  Kirsten Michelsdatter

10 mar 1758

Jens Larsen Nor. enke Anne Michelsdatter

19 jan 1759

Søren Jørgensen Ørby / Karen Pedersdatter

8 jan 1760

Søren Michelsen Holm Nor / enke Mette Michelsdatter  ( 3 mænd)

30 maj 1760

Hans Jørgensen Tra. / Ingeborre Sørensdatter

3 okt 1760

Søren Michelsen Nor. / Kirsten Jørgensdatter

19 dec 1760

Peder Jensen T ?? / Dorthe Jørgensdatter Kolby

4 mar 1763

Morten Jørgensen / Gertrus Jensdatter Ons.

15 apr. 1763

Rasmus Christensen Beyer / enke Mette Michelsdatter Nor.

29 jun 1764

Søren Christensen Nor. / enke Kirsten Jørgensdatter

   10 feb 1764

Poul Pedersen Østerby/ Maren Mortensdatter

1765

Michel Jensen / Bodil Sørensdatter Thunbo Nor

9 nov 1770

Michel Poulsen Nor. / Margrethe Olesdatter

1765

Jens Henriksen / Ane Johanne Lauritsdatter Bes.

1765

Jens Nielsen / Maren Sørensdatter Svane

1765

Jens Mikkelsen Degn Nor / enke Margrethe Jensdatter

1766

Poul Pedersen Agerup / Maren Mortensdatter Østerby

1765

Jens Jørgensen Bru. / Maren Nielsdatter Endelave

1766

Rasmus Michelsen Nor / Bodil Madsdatter

1766

Peder Klemmensen Samsø / Anne Jørgensdatter

Anne Jørgensdatter får tilladelse til at gifte sig igen, da hendes mand  Jens Iversen formodes druknet for 10 år siden sejlede han sammen med en anden mand ud Begge anses for druknede

2 jun 1785