Besser Sogn

 besserkirke2004 - Kopi (2) Forkortelser af bynavne som er brugt i folketællingerne for Besser sogn: Age = Agerup, Als = Alstrup, Bes = Besser , Lan = Langemark, Tho = Thorup, Øst = Østerby.

Folketællinger:
1890 1880 1870 1860 1850 1845 1840 1834 1801 1787
1921 FT i PDF fil
Tilgang Besser sogn 1814-1875  og  Afgang Besser sogn 1814-1875
Besser vielser 1700-1814  Besser fødte 1700-1814  Besser fødte 1814-1859  Besser fødte 1860-1914  Besser døde soldater 1803-1814
Blandet: Besser gymnaster 1934  Torup skoleudflugt 1913 Besser skoleudflugt 1933
Om Gæmmelke
Levnedsbeskrivelse:
Modtaget af Otto Bendixen: Christian Vilhelm Fabricius Christian Vilhelm Fabricius er født 18-11-1879 i Besser på Samsø. Han er søn af skibsfører, senere købmand Anders Andersen Fabricius, død 1928 og Ane Johanne Nielsen, død 1908. Han kommer ud at sejle og bliver 1899 styrmand fra navigationsskolen på Bogø. 1903 bliver han reserveløjtnant i flåden og 1904 styrmand i Det vestindiske Compagni. Han bliver 1905 ansat i Fyrvæsenet, hvor han bliver til 1917. Han gifter sig 12-3-1913 i Christians Kirken i København med lærerinde Dagmar Lykke Sørensen fra Højby på Fyn. Hun er født 1-2-1891 i Højby og er datter af lærer Hans Sørensen og Thora Magdalene Margrete Bendixen. 1-5-1917 bliver han reservefører af Vagerinspektionsdamperen Løvenørn og 1922 bestyrer af det Nørrejydske Redningsvæsen. 1917 tjener han 4800 kr om året. 1928 bliver han bestyrer af Redningsvæsenet for Danmark. Han er delegeret ved Den internationale Conference vedr. redningsvæsen 1928 i Amsterdam og 1932 i Rotterdam. 1936 bor han Odensegade 20, Kbh Ø. Han er medlem af bestyrelsen for Kronprins Frederiks fond, for Kunstnernes Fond, samt for flere legater. Han er tildelt Dannebrogsordenen, samt Islandske Falk 3, Belgiske Kroneorden 4 og Svenske Nordstjerne 3. Han dør 10-8-1940. Det vides ikke hvornår Dagmar Lykke Sørensen dør.